• images
رله و سنسور و کلید احتراق سانگ یانگ

رله و سنسور و کلید احتراق سانگ یانگ

ssangyong ignition relay sensor switch

دسته بندی ها

رله و سنسور و کلید احتراق سانگ یانگ معمولا در زیر داشبورد، در بالای موتور و یا حتی در در بعضی موارد نادردر زیر فرمان قرار دارد ،پس مکان هایی وجود دارد که می توانید ابتدا بررسی کنید. قطعات احتراق سانگ یانگ یک جعبه کوچک است که با یک پیچ در هر انتهای آن به موتور یا وسیله نقلیه متصل می شود و تعدادی از سیم های آن از قسمت های مختلف موتور خارج می شوند. لوازم یدکی سانگ یانگ دروازه ای به سیستم الکتریکی خودرو شما است و سیلندر را قفل کمک می کند تا از سرقت جلوگیری شود. رله شمع شامل پنج موقعیت است که عبارتند از :شروع ، روشن ، اجرا ،خاموش و قفل است .وسیله نقلیه خود را طراحی کرده است تا زندگی را آسانتر کند، به شما اجازه می دهد راه آسان برای رسیدن به هر مقصد شما نیاز دارید. هنگامی که شما واقعا در مورد آن فکر می کنید، شما در هر روز به این وسیله متکی هستید که به این معنی است که می خواهید آن را به درستی کار کنید. بنابراین نیازهای تعمیر و نگهداری شما را می توان با جایگزینی قسمت هایی که از بین می روند، به دست آورید و واحدهای کنترل جرقه، سوئیچ ها، رله ها و سنسورها هیچ گونه انحرافی را در بر نمی گیرند. آنها زمانی که شکست می خورند نادیده گرفته می شوند.واحد کنترل احتراق جریان الکتریکی مورد استفاده توسط سیم پیچ احتراق را کنترل می کند و سپس سوخت را برای تبدیل شدن به قدرت چرخ های چرخان خود سوق می دهد. هنگامی که کلید را برای شروع موتور روشن می کنید، دستورالعمل ها را از ماژول کنترل موتور دریافت می کنید و این تنها راه برای شروع موتور می باشد. وسایل نقلیه دارای واحد کنترل احتراق در مکان های مختلف هستند، بنابراین شما ممکن است نیاز به راهنمایی صاحب شخصی برای تعیین محل دقیق محل خود داشته باشید.واحد کنترل احتراق معمولا در زیر داشبورد، در بالای موتور و یا حتی در توزیع کننده خود اشتعال در بعضی موارد نادر است، بنابراین مکان هایی وجود دارد که می توانید ابتدا بررسی کنید. این یک جعبه کوچک است که با یک پیچ در هر انتهای آن به موتور یا وسیله نقلیه متصل می شود و تعدادی از سیم های آن از قسمت های مختلف موتور خارج می شوند. سوئیچ اشتعال دروازه به سیستم الکتریکی خودرو شما است و سیلندر قفل کمک می کند تا از سرقت جلوگیری شود. سوئیچ معمولی سوئیچ دارای پنج موقعیت است: لوازم جانبی، قفل، خاموش، روشن یا اجرای، و شروع.کلید سوئیچ می تواند هنگام وارد شدن سوئیچ در موقعیت قفل قرار گیرد. هنگامیکه محل قرار گیری سوئیچ جرقه به موقعیت مناسب، شما می توانید موتور خود را شروع کنید، گوش دادن به رادیو و استفاده از لوازم جانبی برق. سوئیچ سوئیچ نمی تواند تبدیل شود مگر اینکه کلید در جای خود باشد. هنگامی که در موقعیت قفل، فرمان را نمی توان چرخان کرد، گیرنده انتقال در وسایل نقلیه اتوماتیک قفل شده است و هیچ نیروی جانبی برای لوازم جانبی الکتریکی خودرو، مدار استارت، مدار احتراق و مدار کنترل موتور وجود ندارد.هنگامی که آن را به سنسور دست انداز احتراق می آید، عملکرد اصلی این است که تشخیص موتور کشیدن یا پینگ و ارسال سیگنال به ECU به منظور محافظت از موتور خود را از انفجار مخرب. یک رله احتراق برای ایجاد و شکست جریان جریان در مدار استفاده می شود. هر سیستمی به عنوان ضعیف ترین بخش آن کارآیی دارد. برای اطمینان از اینکه سیستم احتراق شما در اوج خود عمل می کند، تمام اجزای آن را برای پوشیدن و آسیب دیدن بررسی کنید. هر عنصر احتراقی که شما دنبال آن هستید، ما با انتخاب وسیعی از محصولات برتر از تولید کنندگان پیشرو، پوشش داده اید. 

......................................................................................................................

ssangyong ignition relay sensor switch are usually located under the dashboard, on top of the engine or even in some rare cases under the steering wheel, so there are places you can check first. Car spark plugs are a small box with a screw. It is connected to the engine or vehicle at each end and a number of wires are removed from different parts of the engine. ssangyong parts  The spark plug sensor is the gateway to your car's electrical system and locks the cylinder to help prevent theft. The spark plug relay consists of five positions: start, on, run, turn off and lock. The vehicle is designed to make life easier, allowing you an easy way to reach any destination you need. When you really think about it, you rely on it every day, which means you want it to work properly. Therefore, your maintenance needs can be met by replacing the parts that are removed, and the ignition control units, switches, relays and sensors do not contain any deviations. They are ignored when they fail. The combustion control unit controls the electric current used by the ignition coil and then directs the fuel to become the power of its rotating wheels. When you turn on the key to start the engine, you receive instructions from the engine control module, and this is the only way to start the engine. Vehicles have combustion control units in different locations, so you may need the guidance of a personal owner to determine the exact location of your location. Some are rare, so there are places you can check out first. It is a small box that is connected to the engine or vehicle with a screw at each end and a number of wires are removed from different parts of the engine. The gate ignition switch is on your car's electrical system, and the lock cylinder helps prevent theft. Normal switch The switch has five positions: Accessory, Lock, Off, On or Run, and Start. The switch key can be locked when the switch is inserted. Once the ignition switch is positioned correctly, you can start your engine, listen to the radio and use electrical accessories. Switch The switch cannot be turned on unless the key is in place. When the steering wheel cannot be rotated in the locked position, the transmission receiver is locked in automatic vehicles and there are no ancillary forces for the car's electrical accessories, starter circuit, ignition circuit and engine control circuit. Combustion bump comes, the main function is to detect the engine pulling or pinging and sending a signal to the ECU in order to protect your engine from a destructive explosion. An ignition relay is used to create and break current in a circuit. Every system works as its weakest part. To ensure that your combustion system is operating at its peak, inspect all components for wear and damage. Every combustion element you are looking for, we have covered with a wide selection of top products from leading manufacturers.

برندهای ویژه

    بعدی 30

مارا دنبال کنید